Prijepoljska bitka

Pocetkom novembra 1943. 1. brdska divizija koncentrisana je u oblasti Sjenice radi ucešca u operaciji Kugelblic. Tokom novembra u više navrata njene borbene grupe preduzimale su ispade i nasilna izvidjanja prema slobodnoj teritoriji. Najznacajni od njih bio je udar 14/15. novembra niz dolinu Mileševke i prema Brodarevu. Nemacke jedinice su tokom tog napada naterale na povlacenje bataljone 3. sandzacke brigade nanevši im gubitke i zauzevši Brodarevo, ali su se pred protivnapadom povukle.

Ocenivši ozbiljnom opasnost od nemacke koncentracije i vrlo nepovoljnog odnosa snaga na liniji Sjenica – Prijepolje, Štab Druge proleterske divizije predlozio je da svoje snage povuce na levu obalu Lima i da pripremi odbranu po dubini, ali je štab Korpusa odbacio ovaj predlog i naredio aktivna dejstva na desnoj obali Lima uprkos opasnosti od opkoljavanja. Tako su se pocetkom decembra na desnoj strani Lima u neposrednoj okolini Prijepolja nalazila dva bataljona Druge proleterske brigade. U samom gradu nalazila se Prva šumadijska brigada NOVJ koja je posle napornog marša stigla 26. novembra, i bila je smeštena u zgradi bolnice na desnoj obali Lima radi odmora.

Dana 4. decembra pre zore maskirani nemacki komandosi su, uspevši da zaobidju polozaje NOVJ uz pomoc vodica iz muslimanske milicije, ušli u Prijepolje, uklonili strazu na mostu i zauzeli most na Limu. Tokom narednih sati Nemci su se u grupama prebacivali u grad, tako da su, kad je opšti napad u zoru poceo, oba bataljona Druge proleterske bila opkoljena i odvojema od prelaza preko Lima, a Prva šumadijska blokirana u zgradi bolnice.

Zahvaljujuci dobrom obaveštajnom i izvidjackom radu i primeni partizanske taktike, Nemci su se vec na pocetku napada našli u nadmocnom polozaju. Tokom celog dana jedinice NOVJ u Prijepolju bile su prikovane za polozaj i tucene koncentrisanom vatrom iz svih orudja, da bi padom mraka krenulnje u proboj po grupama. Upornom odbranom ipak su uspele da zadrze nastupanje Nemaca, tako da su nemacke motorizovane kolone nastavile nastupanje prema Pljevljima sutradan, 5. decembra.

U toku samo jednog dana, 4. decembra, jedinice Druge proleterske divizijeimale su 395 poginulih i 13 zarobljenih.

Dobrodošli nazad!

Ukoliko već imate nalog prijavite se ispod

Kreiraj novi nalog!

Popunite polja ispod za registraciju

Resetujte vasu lozinku

Molimo unesti vase korisnicko ime ili email adresu da biste resetovali lozinku.