Kontroverze oko Prijepoljske bitke

Za tezak poraz Druge proleterske divizije u Prijepolju jedan deo zasluga treba pripisati izvanrednoj organizaciji, prilagodljivosti i disciplini Nemaca, dok drugi deo uzroka cine slabosti i propusti u organizaciji, obaveštajnoj i izvidjackoj aktivnosti i komandovanju u jedinicama NOVJ.

Nebudnost jedinica, loše obezbedjenje vaznih objekta, slaba organizacija odbrane po dubini ocigledni su propusti štabova od nivoa bataljona pa naviše.

Odlukom Vrhovnog štaba 2. januara 1944. zgodine bog poraza u Prijepoljskoj bici smenjen je ceo štab Druge proleterske divizije na celu sa komandantom Ljubodragom djuricem, i postavljen novi na celu sa komandantom Ljubom Vuckovicem. Osnovana je komisija koja je trebala da provede istragu u utvrdi odgovornost, a pukovnik djuric stavljen je na raspolaganje Glavnom štabu za Srbiju.

Ljubodrag djuric smatrao je da je krivica nepravedno pripisana njemu. U svojoj memoarskoj knjizi pod naslovom „Secanja na ljude i dogadjaje“ (Rad, Beograd 1989) djuric je izneo svoju argumentaciju kojom deo krivice pripisuje štabu Drugog korpusa i komandantu Dapcevicu.

Budite u toku

Grad Prijepolje © 2004-2023. Sva prava zadržana.