Pozovite nas

Pred pocetak operacije Štab Drugog udarnog korpusa vršio je reorganizaciju italijanske divizije „Venecija“, kao i delova divizije „Taurinenze“ koji su prešli na stranu NOVJ (ukupno oko 11.000 Italijana). Od manjih delova ovih divizija koji su izrazili spremnost da produze borbu protiv Nemaca, formirao je prvih dana decembra italijansku partizansku diviziju „Garibaldi“. Od oko dve trecine pripadnika ovih divizija koji su izjavljivali da ne mogu da se bore, napravilo je 11 radnih bataljona. Na tom zadatku upotrebio je i Drugu dalmatinsku brigadu, koju je prebacio iz doline Lima u širu okolinu Pljevalja i cajnica.

Ove jedinice predstavljale su tokom operacije dodatno opterecenje za snage NOVJ, buduci da nisu imale borbenu vrednost, a zahtevale su angazovanje oko evakuacije i snabdevanja.

×