zamenik predsednika opštine Prijepolje

Rođena je 1973. godine u Prijepolju gde je završila Osnovu školu „Vladmir Perić Valter“ i Prijepoljsku gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini i stekla zvanje profesor srpskog jezika i književnosti.
Neformalno obrazovanje sticala je tokom dužeg niza godina pohađajući brojne seminare, akademije i stručne skupove u organizaciji državnih institucija, međunarodnih organizacija i civilnog sektora.


Profesionalni rad započela je 2000. godine u OŠ „Dušan Tomašević Ćirko“ u Velikoj Župi. Od 2001. godine radila u OŠ „Svetozar Marković” u Brodarevu, gde je u periodu od 2011. do 2017. godine bila rukovodilac Izdvojenog odeljenja Komaran. Od 2018. godine nastavu je izvodila u matičoj školi u Brodarevu.
Aktivno se bavila kulturnim i društveno-političkim radom u opštini Prijepolju.

Od 2008. godine je odbornica Sandzačke demokratske partije u Skupštini opštine Prijepolje gde je bila aktivna u Odboru za zdravstvo i u Odboru za rodnu ravnopravnost.

U mandatu predsednice Odbora za rodnu ravnopravnost, na inicijativu Odbora, doneta je Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou čime se Opština Prijepolje svrstala među prvih 30 lokalnih samouprava u Srbiji koje su usvojile ovaj važan međunarodni strateški dokument.
Takođe, doneta su dva Akciona plana za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Opštini Prijepolje u skladu sa kojima su realizovani projekti za unapređenje zdravlja učenica i učenika srednjih škola.
Učesnica je brojnih kulturnih, sportskih i drugih manifestiacija i programa u opštini.
Na redovnim parlamentarnim izborima održanim 21. juna 2020. godine izabrana je za narodnu poslanicu.

Aktivno učestvuje u radu Narodne skupštine i njenih radnih tela.
Član je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za kulturu i informisanje, Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za evropske integracije.

Aktivno je učestovala u donošenju više zakona a posebno iz oblasti kulture, zaštite životne sredine i obrazovanja.
Članica je više poslaničkih grupa prijateljstva i predsednica Poslaničke grupe prijateljstva sa Irakom.

Takođe, u Narodnoj skupštini je članica Zelene poslaničke grupe i Ženske parlamentarne mreže.
Tokom celokupnog poslaničkog mandata svesrdno se zalaže za rešavanje aktuelnih pitanja opštine Prijepolje i njenih građana.
Potpredsednica je Opštinskog odbora Sandzačke demokatske partije u Prijepolju.

×