Pozovite nas

Kolovrat je naselje i nekropola na ušću Seljašnice u Lim, kod današnjeg Prijepolja, Srbija. Na arheološkom lokalitetu „Dvorine“ na Kolovratu, otrkivena je nekropola iz rimskog perioda, gde su nađeni predmeti od keramike, stakla, bronze, srebra i zlata.

Nekropola

Na Kolovratu je delimično je istražena rimska nekropola (koja se datira iz perioda od II do IV veka), sa grobovima inhumiranih i spaljenih pokojnika, kao i grobnicama tipa area maceriae cincta.

Rimska Nekropola

Otkriveno je preko 200 grobova i veći broj nadgrobnih ploča i ara sa natpisima.

Pretpostavlja se da je grad nastao krajem II veka, a utvrđeno je da se u njemu dugo živelo, jer se u Kolovratu otkrivene i paleohrišćanske grobnice iz V veka kao i srednjovekovni nakit.

U periodu od II do IV veka naše ere, Kolovrat je bio privredni i upravni centra rimske provincije Dalmacije. Tokom ovog perioda imao je status slobodnog grada pod rimskom vlašću i sopstvenu samoupravu.

Grad Prijepolje

www.gradprijepolje.com

×