Nadir Dacić

Nadir Dacić

Poznate ličnosti Prijepolja

Nadir Dacić rođen je 4. januara 1969. godine u Cetanovićima (Sjenica), od oca Hafiza i majke Safe, rođene Batkić. U rodnome mjestu završio je osnovnu školu, Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru, master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu 2012. i doktorirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul kultura 2015. godine.

Nadir Dacić, Grad Prijepolje

Imamsku službu započeo 1990. godine u džematu Zabrnjica kod Priboja, a 1992. godine postavljen za imama Velike džamije u Prijepolju. Bio je član Mešihata Islamske zajednice Sandžaka (1998.-2003.), u istom periodu i sekretar Sabora Islamske zajednice Sandžaka, a bio je i član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Od 1999. godine vrši dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Prijepolja. Direktor je Bakije-hanume medrese u Prijepolju.

Nadir Dacić

Jedan je od inicijatora osnivanja Društva za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka IKRE iz Prijepolja i član Upravnog odbora u prvom sazivu. Objavio više tekstova u Sandžačkim novinama, Glasu Islama, Polimlju, Preporodu, Glasniku, Almanahu, Bošnjačkoj riječi i Istorijskoj baštini, časopisu za istoriografiju i arhivistiku iz Užica. Osnivač i rukovodilac hora ilahija i kasida Sandžački biseri (1995.-2004.). Organizator je i voditelj više tribina i programa vjerskog, kulturnog i naučnog karaktera. Predavač je Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, profesor medrese Bakije-hanume u Prijepolju i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu.

Član je Mešihata Islamske zajednice Sandžaka. Član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji i član Izvršnog odbora ovog Vijeća. Hadž obavio 1999. godine. Oženjen je Sabihom Hodžić iz Priboja i ima četvero djece, kćerku Aminu i sinove Amara, Bilala i Hafiza.

Učešće na naučnim skupovima i simpozijima:

– međunarodni naučni skup Islam i muslimani u Crnoj Gori – u povodu 115 godina od zvaničnog priznavanja islama u Crnoj Gori, Islamska zajednica u Crnoj Gori, Medresa Mehmed Fatih, Podgorica 3. oktobar 2020;
– međunarodna konferencija Ljudsko bratstvo – temelj mira i sigurnosti u svijetu, Svjetska muslimanska liga Rabita, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Hrvatska biskupska konferencija, Hrvatska, 04.-05.2020. godine;
– naučni skup Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine – povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije u Pljevljima, Islamska zajednica u Crnoj Gori i Zavičajni muzej Pljevlja, Pljevlja 8-9. jun 2019. godine;
– okrugli sto Bošnjački kulturni identitet Prijepolja i okolnih sredina, Dom kulture Prijepolje, 12. oktobar 2018.;
– naučna konferencija Bosansko-hercegovačke naučnice i njihov istraživački rad, Mostar, 13.-14. april 2018. godine u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja/znanosti, Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta ,,Džemal Bijedić’’ u Mostaru i Udruženja za modernu historiju Sarajevo;
– naučna konferencija Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli 16.-17. novembar 2017. godine;
– međunarodni naučni skup Društveno-politički, pravni i historijski značaj sjeničke konferencije, Sjenica, 20.-22. oktobar 2017. godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća;
– okrugli sto Sevdalinka i tamburica na prostorima Polimlja, održan 7. oktobra 2016. godine u Prijepolju;
– međunarodni naučni skup u Dragašu povodom 101 godišnjice bitke na Čanakalama, 25.-26. marta 2015. godine;
– naučni skup Srednje Potarje i Polimlje u vrtlogu Prvog svjetskog rata, održan u Plјevlјima 15.-16. novembra 2014. godine;
– naučni skup Kulturni i prosvjetni život Potarja i Polimlјa, održan u Plјevlјima 16.-17. novembra 2013. godine;
– međunarodni naučni skup, XXVI simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2012. godine;
– okrugli sto Sandžak 1912.-2012. (historija, politika, kultura) održan 24. novembra 2012. godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru;
– naučni skup Nacionalni i kulturni preporod srednjeg Potarja i Polimlјa, održan u Plјevlјima 27.-28. oktobra 2012. godine;
– prva međunarodna konferencija Islamsko buđеnje, održana u Teheranu 17.-18. septembra 2011. godine;
– međunarodni naučni skup, XXV simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2009. godine;
– međunarodni naučni skup, XXIII simpozijum Dani Sretena Vukosavlјevića, održan u Prijepolјu 2007. godine;
– okrugli sto u Prijepolјu pod nazivom: Kulturna baština Polimlјa, u organizaciji Muzeja u Prijepolјu održan 15. novembra 2001. godine;
– međunarodna konferencija na temu: Pomirenje i mirovni procesi u Jugoistočnoj Evropi – doprinos religijskih zajednica stvaranju multietničkih i demokratskih društava, održana u Solunu od 29.-31. maja 2000. godine;
– okrugli sto na temu: Dijalog između muslimana i kršćana, održan u Novom Pazaru od 26.-28. novembra 1999. godine;
– međunarodni simpozijum o Dunavu, pod nazivom: Rijeka života, održan u Novom Sadu 22. oktobra 1999. godine.

Nadir Dacić sa predsednikom Turske, Redžep Erdoganom (Recep Tayyip Erdoğan)

DO SADA OBJAVIO:

-Društvo Gajret u Prijepolju i njegova kulturno-prosvjetna djelatnost, Prijepolje 2007. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Društvo za nauku, kulturu i umjetnost Bošnjaka IKRE iz Prijepolja;
-Spomenici islamske kulture i Islamska zajednica Prijepolja, Prijepolje 2008. Recenzenti: Prof. dr. Enes Pelidija i prof. dr Sadudin Musabegović. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
-Velika Mahmut-begova džamija, Prijepolje 2008. Recenzent prof. dr. Enes Pelidija. Izdavači: Matična biblioteka Vuk Karadžić Prijepolje i Muzej u Prijepolju;
-Gajret u Sjenici, Prijepolje 2009. Recenzent prof. dr. Šerbo Rastoder. Izdavač: Ustanova kulture Sjenica;
-Šarampov – Ibrahim-pašina džamija i Bakije-hanume medresa, (koautor sa Bahrijom Poturak), Prijepolje 2010. Recenzent dr. Sakib Šehović. Izdavač: Naučnoistraživački institut IBN SINA Sarajevo;
-Gajret u Novoj Varoši, Prijepolje 2011. Recenzent prof. dr. Redžep Škrijelj. Autorsko izdanje;
-Gajret u Prijepolju (1921-1941), Drugo dopunjeno izdanje, Prijepolje 2012. Recenzent Faruk Dizdarević, historičar umjetnosti. Izdavač: Dom kulture Prijepolje;
-Gajret u Novom Pazaru, Prijepolje 2014. Recenzenti: Prof. dr. Sait Kačapor i prof. dr. Redžep Škrijelj. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-150 godina Bakije-hanume medrese u Prijepolju (1863-2013), na turskom i bosanskom jeziku. Prijepolje 2014. Recenzenti: Prof. dr. Džemaludin Latić i H. Yıldırım Ağanoğlu. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-Beogradski Gajret Osman Đikić, Beograd 2016. Recenzenti: prof. dr. Ljiljana Čolić, prof. dr. Dragana Kujović, prof. dr. Husein Zvrko. Izdavač Fakultet islamskih nauka u Beogradu i Naučnoistraživački institut ,,IBN SINA“, SARAJEVO;
-Pljevaljski muftija Ajnija ef. Bajraktarević, na turskom i bosanskom jeziku, Prijepolje 2017. Recenzent akademik prof. dr. Emin Sofić – emeritus. Izdavač autor;
-Islamska zajednica Srbije (1868-2018)., (koautor sa Lejlom H. Alomerović, Beograd 2018. Izdavači: Fakultet islamskih nauka u Beogradu i kulturno društvo muslimana Srbije ,,Gajret’’;
-Hafiz Dacić (1922-1988) i njegovo potomstvo, Prijepolje 2018. Recenzent Hadžo Mušović, prof. Izdavač autor;
-Pljevaljsko muftijstvo (1930-1936), Prijepolje 2019. Recenzenti: prof. dr. Husein Zvrko, Suljo Mustafić, prof. i Mehmed Bajraktarević, prof. Izdavač: Fakultet islamskih nauka u Beogradu;
-Prijepolje u prošlosti i sadašnjosti, Prijepolje 2020. Recenzenti: prof. dr. Ramo Kurtanović, prof. dr. Sait Šabotić i Faruk Dizdarević, književnik. Izdavač Biblioteka „Vuk Karadžić“ Prijepolje.

Grad Prijepolje

×